Gå till huvudinnehåll

Introduktionskurser

Här kan du hämta alla tillgängliga självstudiekurser.

Observera:

Kontrollera att du har åtkomst till Qlik Sense Enterprise eller Qlik Sense Desktop.

Börja med grunderna

Lär dig grunderna i Qlik Sense, hur du gör urval och tolkar resultaten.

Bygga en app

Lär dig att bygga en app från grunden.

Skript för nybörjare

Kom igång med grunderna för skriptskrivning för att kunna ladda och manipulera data i Qlik Sense.

Nästa steg inom skript

När du har lärt dig grunderna för skriptskrivning är det dags att gå vidare till mer avancerade skriptfunktioner i Qlik Sense.