Inlärning baserad på tidigare användning för Insiktsrådgivaren i molnhubbar

Insiktsrådgivaren kan analysera en app för att se hur fält används för att skapa diagram. Qlik Precedents Service analyserar appar varje gång Insiktsrådgivaren öppnas i appen. Tjänsten undersöker användningen av datafält och originalobjekt i appen. Detta lär Insiktsrådgivaren hur aggregeringar, dimensioner och mått skapats för appens datamodell.

Med appanalys undersöks inte data i fälten, endast datatabellerna och fältnamnen och hur de används. Inlärda åtgärder tillämpas endast på appen som de lärts från.

För en app i ett delat utrymme delas åtgärder inlärda från den appen bland användarna. Åtgärder inlärda från användare delas inte och är unika för varje molnhubbsanvändare med åtkomst till appen.

Du kan inaktivera Insiktsrådgivaren i en app om du inte vill att den ska lära sig åtgärder från den appen. För en delad app inaktiveras Insiktsrådgivaren för alla appanvändare om en användare inaktiverar den. Mer information finns i Inaktivera Insiktsrådgivaren i en app.