Null-värden i visualiseringar

Data saknas ibland eller kan inte beräknas eftersom fälten innehåller värden som är null eller not a number (NaN). I visualiseringarna visas null- och NaN-värden på olika sätt, enligt tabellen nedan.

Hur Null och NaN värden visas
Visualiseringstyp Null-värden i dimensioner NaN-värden i mått
Stapeldiagram – (när etiketter är aktiverade i egenskapspanelen, annars tomt)
Lådagram Ingen motsvarighet
Kombinationsdiagram En kombination av NaN-värdet för stapeln och linjen.
Fördelningsdiagram Ingen motsvarighet
Filterruta Ingen motsvarighet N/A
Mätare N/A
Histogram Ingen motsvarighet
KPI N/A
Linjediagram Tomt
Karta Ingen motsvarighet Grå
Cirkeldiagram Tomt
Spridningsdiagram Tomt
Tabell
Text och bild N/A
Trädkarta Tomt

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?