Meny för lång tryckning (enheter med pekskärm)

När du arbetar på en enhet med pekskärm kan du trycka länge på en visualisering för att öppna en alternativmeny.

Du kan växla mellan att ha pekstöd på eller av för hybridenheter på den globala menyn (Navigation).

Alternativmenyn öppnas när du trycker länge på en visualisering.

Touch gesture shortcut menu.

När du redigerar en app visas tre alternativ, som på följande skärmdump:

  • Snabbmeny (¥)
  • Helskärm (s)
  • Spara som ett original eller bryta länken till ett original (é)

När du gör en dataanalys i en app ersätts alternativet för originalelement av ett alternativ för ögonblicksbild (Å). Du har även möjlighet att öppna menyn för visuell utforskning (Ú) för visualiseringar om menyn finns tillgänglig.

  1. Tryck länge på visualiseringen.

    Alternativmenyn öppnas.

  2. Tryck på ett alternativ för att välja det.

See also: