Skapa visualiseringar av dina data med Insiktsrådgivaren

Insiktsrådgivaren ger en utgångspunkt för att utforska data och skapa visualiseringar. Insiktsrådgivaren använder den kognitiva motorn från Qlik för att skapa visualiseringar åt dig baserat på dina fält och originalobjekt, samt inlärd tidigare användning av fält i diagram.

Du kan söka i Insiktsrådgivaren för att visa visualiseringar, inklusive nya insiktsdiagram och befintliga visualiseringar från arken. Insiktsrådgivaren kan också generera en uppsättning visualiseringar genom att analysera din datauppsättning och skapa diagram som kan vara av intresse.

När du ändrar data i appen, genom att lägga till data, skapa associationer, redigera tabeller eller klassificera fält, kan insiktsdiagrammen som genereras av Insiktsrådgivaren ändras. När Insiktsrådgivaren öppnas i en publicerad app tittar den på hur fält och originalobjekt i datamodellen används i dimensioner, mått och uttryck. Den kan lära sig av de tidigare interaktionerna när den skapar insiktsdiagram i andra appar.

Insiktsrådgivaren stöder tangentbordsnavigering. Mer information finns i Tangentbordsnavigering och snabbkommandon i Qlik Sense.

Här kan du använda Insiktsrådgivaren

Insiktsrådgivaren har följande begränsningar:

 • Om appen har publicerats kan du bara söka efter originalobjekt.
 • Insiktsrådgivaren kan bara användas i opublicerade appar. När Insiktsrådgivaren inte kan användas kan du söka efter visualiseringar med smartsökning i stället.

Vad händer när du söker?

När du skriver din sökfråga använder Qlik Sense fält som du uttryckligen valt för att returnera visualiseringar. Qlik Sense använder de fält du söker efter och de fält som innehåller de värden du söker efter. Den kan även lägga till ytterligare fält i visualiseringar.

Insiktsrådgivaren kan söka efter:

 • Fältnamn
 • Fältvärden
 • Original

När Insiktsrådgivaren genererar resultat tittar den på din datamodell och hur fält används i befintliga diagram och originalobjekt i din app. Insiktsrådgivaren baserar sitt beteende på tidigare användning när den döljer insiktsdiagram, ställer in fält som dimensioner eller mått, och utesluter fält från en analys. Insiktsrådgivaren kan i Qlik Sense Enterprise även använda tidigare inlärning från andra publicerade appar om dessa använde en liknande eller identisk datamodell.

Insiktsrådgivaren i en app.

Insight Advisor displaying insight charts in an app.

A: Fält och originalobjekt

Dessa är de tillgängliga resurserna (fält och originalobjekt) för att skapa insiktsdiagram. Du kan få åtkomst till fälten genom att klicka på H och till originalobjekten genom att klicka på é.

B: Sökfält för insikter

Ange fältnamn eller värden och originalobjekt i opublicerade appar för att söka efter diagram med hjälp av dessa fält. Ange namn på originalobjekt i publicerade appar. De valda fälten och originalobjekten från tillgångarna läggs till i sökfältet för insikter.

C: Insiktsdiagram

Dessa är insiktsdiagrammen som skapats av Insiktsrådgivaren. Insiktsrådgivaren anger antalet resultat och fördelningen av resultaten indelad i hur många resultat som hittats, hur många diagram som redan finns i dina ark och hur många diagram som nyligen genererats av Insiktsrådgivaren.

Insiktsdiagram kan läggas till i befintliga ark eller i nya ark i din app. Ett insiktsdiagram kan också laddas ner som en bild, PDF-fil eller som ett Excel-kalkylblad med de data som används i det diagrammet.

Du kan expandera ett diagram genom att välja det eller klicka på s.

Om ett insiktsdiagram är nytt kan du lägga till det i dina ark. Om insiktsdiagrammet redan finns kan du klicka på arkets namn längst ner på diagrammet för att gå till den sidan.

Om du inte gillar ett insiktsdiagram kan du dölja det så att det inte inkluderas i framtida resultat. Du kan visa dolda diagram och återställa dem om du ändrar dig.

Om du markerar ett diagram expanderas det och du kan göra urval i det. Urval tillämpas på alla insiktsdiagram som visas. Urval som gjorts i diagram från arken sparas när du öppnar Insiktsrådgivaren. Urvalen påverkar inte diagrammen som skapas av Insiktsrådgivaren. För mer information om att utforska visualisering och göra val, se Upptäcka .

D: Egenskapspanelen

Egenskapspanelen innehåller alternativ för att redigera insiktsdiagram och ändra på inlärning som du har ställt in i insiktsdiagrammet.

I Allmänna egenskaper kan du visa och redigera dina dolda diagram och inlärning som du har ställt in för att generera insikter.

I Insiktsegenskaper kan du redigera ett insiktsdiagram och visa det i detalj. Du kan se vilken Analystyp som använts för att skapa diagrammet. Klicka på Help om du vill veta mer om analystypen som använts. Du kan ändra fälten som används som dimensioner eller som mått liksom den aggregering som används. Under Detaljer kan du visa varför diagrammet skapades och ändra inlärning från diagrammet.

Redigera insiktsdiagram

Du kan redigera insiktsdiagram genom att välja ett insiktsdiagram, klicka på Editoch ändra egenskaper i Insiktsegenskaper-panelen.

Du kan ändra fälten som används som Dimensioner eller som Mått liksom den aggregering som används. Om ett diagram har flera mått eller dimensioner kan du dra dem och ordna om dem.

Om du redigerar ett diagram kan Insiktsrådgivaren lära sig av dina inställningar för det diagrammet om du lägger till det i ett ark eller om du klickar på Lär in när du har stängt redigeraren. Tidigare användning som angivits av en användare i Insiktsrådgivaren gäller endast för den användarens instans av Insiktsrådgivaren.

Under Detaljer kan du se information om varför diagrammet skapades och tidigare användning som Insiktsrådgivaren lärt sig från ett diagram. Genom att välja detaljer kan du ändra på dem eller avvisa dem. Du kan ställa in fält som dimensioner eller mått. Du kan även utesluta fält från framtida analyser.

Dölja insiktsdiagram

När du genererar insiktsdiagram kan du dölja diagram som du inte vill erbjudas igen. Om du vill dölja ett diagram kan du högerklicka på diagrammet och välja View Dölj. Du kan även dölja diagram från avsnittet Detaljer i Insiktsegenskaper genom att välja Vi har föreslagit ett diagram för den här datakombinationen och klicka på Dölj det här diagrammet.

Du kan visa diagrammen som är dolda från din aktuella sökfråga i Allmänna egenskaper.

Hantera inlärning i insiktsdiagram

Inlärningen du har ställt in i Insiktsrådgivaren kan visas i Allmänna egenskaper.

Dolda diagram innehåller dina dolda diagram för den aktuella frågan. Du kan klicka på Show this chart again för att åter visa diagrammet i frågan.

Dina definierade inställningar visar alla inställningar som Insiktsrådgivaren har lärt sig. Du kan ta bort inställningar genom att klicka på Delete.

Skapa visualiseringar med Insiktsrådgivaren

Observera:

Diagram som du lägger till i arket från Insiktsrådgivaren fortsätter att visas som genererade tills appen uppdateras.

Gör följande:

 1. Klicka på Insikter i ett ark i appen.
 2. Klicka på Generera insikter för att generera diagram baserade på en analys av dina data.

 3. För att generera diagram baserade på specifika data väljer du vilka fält och originalobjekt som ska användas, .

  Välj data från listan med tillgängliga tillgångar eller sök efter dem enligt namn i sökfältet.

 4. Gör ett av följande för att lägga till ett insiktsdiagram i appen:

  • Klicka på Lägg till ark för att lägga till ett diagram i ett aktuellt ark.
  • Klicka på S och välj ett ark för att lägga till ett diagram i ett specifikt ark
  • Klicka på S och välj Skapa nytt ark för att lägga till diagrammet i ett nytt ark.

Inaktivera Insiktsrådgivaren i en app

Insiktsrådgivaren kan inaktiveras i en app genom att lägga till en variabel och sedan uppdatera appen. Att inaktivera Insiktsrådgivaren i en publicerad app i Qlik Sense Enterprise eller en app i en molnhubb förhindrar att Precedents Service lär sig av tidigare användning i appen. Om du inaktiverar Insiktsrådgivaren kommer tjänsten inte längre att lära sig de aggregeringar, dimensioner och mått som används med den datamodellen för användning i appar med en liknande datamodell.

Gör följande:

 1. Klicka på Ò i resurspanelen i arkredigeringsläge.
 2. Klicka på Skapa nytt.
 3. I Namn skriver du DISABLE_INSIGHTS.
 4. I Definition skriver du ett valfritt värde.
 5. Klicka på Stäng.
 6. Uppdatera appen.