Variansvattenfallsdiagram

Du kan använda variansvattenfallsdiagrammet (variansvattenfall) för att visa variansen mellan två mått för en dimensions olika värden. Variansvattenfallsdiagrammet är inkluderat i visualiseringspaketet.

Du måste använda två olika mått, startvärde och slutvärde, och en kopplingsdimension.

Skapa ett variansvattenfallsdiagram

Du kan skapa ett variansvattenfallsdiagram på arket som du redigerar.

Gör följande:

  1. I resurspanelen öppnar du Anpassade objektVisualization bundle och drar ett Variance waterfall-objekt (Spaljébehållarobjekt) till arket.
  2. Klicka på Lägg till dimension-knappen för att välja kopplingsdimensionen.

  3. Klicka på den första Lägg till mått-knappen för att välja måttet som ska användas som startvärde.
  4. Klicka på den andra Lägg till mått-knappen för att välja måttet som ska användas som slutvärde.

Variansvattenfallsdiagrammet visas nu med en stapel för startvärdesmåttet och en stapel för slutvärdesmåttet. Mellan måttstaplarna ser du variansen för varje värde i kopplingsdimensionen.

Ändra utseende på diagrammet

Du kan ändra utseende på diagrammet.

Etiketter

Du kan inaktivera värdeetiketter genom att ställa in Utseende > Presentation > VärdeetiketterAv.

Teckenförklaring

Du kan anpassa teckenförklaringsetiketterna genom att ställa in Utseende > Presentation > EtiketterAnpassad. Du kan ställa in en anpassad text för följande teckenförklaringsetiketter:

  • Startvärde (Startvärde)
  • Slutvärde (Slutvärde)
  • Positiv varians (Positiv etikett)
  • Negativ varians (Negativ etikett)

Du kan även dölja teckenförklaringen genom att ställa in Utseende > Färger och teckenförklaring > Visa teckenförklaringAv eller ändra teckenförklaringens placering med Utseende > Färger och teckenförklaring > Teckenförklaringens placering.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar för objektpaket som kommer från Qlik.

  • Det går inte att använda ett variansvattenfallsdiagram i en spaljébehållare.
  • Du måste använda samma talformat för båda måtten för att få ett korrekt talformat för dimensionsvariansstaplarna.