Trattdiagram

Med trattdiagrammet (Trattdiagram) kan du lägga till ett sekventiellt diagram som visar de sammanlänkade skedena hos en process. Varje skede ska minska och ska innehålla en underuppsättning av det tidigare skedet. Minskningen sker gradvis, vilket ger diagrammet formen av en avsmalnande tratt.

Trattdiagram visar värden för flera skeden i en process. De kan representera vad som helst som minskar i storlek. Trattdiagrammet visar en process som börjar med 100 % och slutar med en lägre procentandel. Varje diagramsegment representerar värdet för ett visst element och kan påverka storleken på de andra segmenten. Trattdiagrammet är inkluderat i visualiseringspaketet.

 • Diagrammet kräver en dimension och ett mått.
 • I motsats till stapeldiagram är trattdiagrammens segment centrerade för att ge en trattform.
 • Ett diagram med ökande skeden istället för minskande kallas en pyramidgraf.

Användning

Trattdiagrammet är användbart för att illustrera skedena i en process och den totala minskningen i varje skede, till exempel:

 • Representera en säljprocess och visa det potentiella intäktsbeloppet i varje skede.
 • Illustrera antalet säljprospekt i varje skede i en säljpipeline, dvs. processen från potentiell kund till att ett köp görs.
 • Identifiera potentiella problemområden och flaskhalsar i säljprocessen.
 • Kommunicera en säljprocess till nya teammedlemmar och leverantörer.
 • Illustrera trender för webbplatsbesökare – från träffar på startsidan till andra områden, till exempel nedladdningar osv.
 • Visa orderuppfyllelse med initierade order överst, följda av till exempel order som väntar på leverans, levererade order, inställda order och returnerade order.
 • Visa informationsflödet från topphemligt till ej hemligt.
 • Representera kunskapsområden från allmän kunskap till expertkunskap.

Skapa ett trattdiagram

Du kan skapa ett trattdiagram på arket som du redigerar. Bestäm vad staplarna i tratten ska motsvara (mått) och hur de ska grupperas, det vill säga vilket fältvärde som ska användas som etiketter (dimension). Dimensionsvärden visas alltid i fallande ordning utifrån mätvärdet.

Gör följande:

 1. I resurspanelen öppnar du Anpassade objekt > Visualization bundle och drar ett trattdiagramsobjekt till arket.
 2. Klicka på den översta Lägg till dimension-knappen och välj måldimensionen (vanligtvis målmarknaden) för diagrammet.
 3. Klicka på Lägg till mått-knappen för att välja måttet (vad som ska mätas) för diagrammet. När dimensioner (dimensionsetikett) och mått (värdeetikett) har valts visas trattdiagrammet automatiskt (i färg) i diagramfältet.
 4. Klicka på Klart för att gå tillbaka till huvudvisningsfältet.
 5. Klicka på tillämplig region underRegion. Diagramfältet kommer att uppdateras och visa de valda parametrarna och detaljerna.

Dimensions-, mått- och regiondetaljer kommer att fortsätta att visas i diagramfältet till även om du går tillbaks till Redigera-läget.

Example:


Ett trattdiagram som visar konverteringsnivåer för prospekt till kunder i en säljprocess.

Ändra utseende på diagrammet

Du kan anpassa diagrammet med en eller flera funktioner. Diagrammet uppdateras automatiskt.

Trattläge

Gör följande:

 1. Klicka på Utseende > Presentation i egenskapspanelen.
 2. Välj trattform i listrutan under Trattläge.

  • Yta: Ytan för varje element står i proportion till måttet, endast höjden på varje enskilt segment påverkas – inte diagrammet i sin helhet eller innehållet.  • Höjd: Höjden för varje element står i proportion till måttet, endast höjden på varje enskilt segment påverkas – inte diagrammet i sin helhet eller innehållet.  • Bredd: Bredden på den övre kanten står i proportion till maxvärdet för måttet. Det översta segmentet är alltid 100 % och de därpå följande segmenten är relativa i storlek till det första. Det lägsta segmentet är rektangulärt. Detta påverkar formen på tratten och varje segment har sin egen lutning.  • Ordning: Måttet placerar segmenten med högst värde i topp. Ordningen är fast, så formen på tratten påverkas inte.


Färger

Färgalternativet gör att segmenten i trattdiagrammet kan differentieras eller förenas av färger. Färger kan väljas automatiskt genom att behålla standardinställningen Auto (under Utseende > Färger i egenskapspanelen). De kan även konfigureras från en färgpalett eller från ett färgschema med uppsättningar av fördefinierade färger. De kan även väljas individuellt från en färgcirkel (klicka på stafflisymbolen i färgpaletten) eller genom att ange en kodsträng för färgen i fältet intill stafflisymbolen. Du kan även byta teckensnitt genom att ange ett uttryck i uttrycksredigeraren (Expression). Färgerna ska vara giltiga CSS-färger.

Konfigurera grundläggande färginställningar:

 • En färg: Du kan använde en enda färg för hela trattdiagrammet.

  1. Klicka på Utseende > Färger i egenskapspanelen.
  2. Dra reglaget Färger åt vänster om du vill växla alternativet från Auto till Anpassad.
  3. Välj En färg i Färg-menyn. Diagrammet uppdateras.
  4. Dra reglaget Färger åt vänster om du vill växla alternativet från Auto till Anpassad.

  5. Markera färgpalettrutan och välj tillämplig färg på färgpaletten. • Per dimension: Du kan även färga hela trattdiagrammet per dimension.

  Gör följande:

  1. Klicka på Utseende > Färger i egenskapspanelen.
  2. Dra reglaget Färger åt vänster om du vill växla alternativet från Auto till Anpassad.
  3. Välj Per dimension i Färger-menyn. Diagrammet uppdateras enligt tidigare valda dimensioner och mått och visas även i egenskapspanelen.
  4. Välj ett av tre färgalternativ att använda för diagrammet:

   • Låsta färger: Markera Låsta färger-rutan så uppdateras diagrammet
   • Färgschema med 12 tonade färger: Klicka på den färgade knappen under 12 färger om du vill tillämpa det.
   • Färgschema med 100 tonade färger: Klicka på den färgade knappen under 100 färger om du vill tillämpa det.

 • Efter mått: Du kan färga hela trattdiagrammet efter mått. Som standard visas det först valda måttet under Välj mått. Detta mått måste avlänkas innan ett nytt kan väljas. Du kan även byta mått genom att ange ett uttryck i uttrycksredigeraren (Expression).

 • Byt biblioteksfärger:

  Gör följande:

  1. Klicka på Utseende > Färger i egenskapspanelen.
  2. Dra reglaget Färger åt vänster om du vill växla alternativet från Auto till Anpassad.
  3. Välj Efter mått i Färger-menyn.
  4. Dra reglaget Biblioteksfärger åt vänster om du vill slå av alternativet eller ställa in ett eget.
  5. Klicka på ett färgschema under Färgschema och välj det du vill ha. • Motsatta färger: Du kan även vända på färgordningen i diagrammet baserat på måttet.

  Gör följande:

  1. Klicka på Utseende > Färger i egenskapspanelen.
  2. Dra reglaget Färger åt vänster om du vill växla alternativet från Auto till Anpassad.
  3. Välj Efter mått i Färger-menyn. Diagrammet uppdateras.
  4. Klicka på Motsatta färger-knappen så spegelvänds färgordningen i diagrammet.

 • Färgintervall per mått: Du kan ställa in ett färgintervall för diagrammet baserat på måttet.

  Gör följande:

  1. Klicka på Utseende > Färger i egenskapspanelen.
  2. Dra reglaget Färger åt vänster om du vill växla alternativet från Auto till Anpassad.
  3. Välj Efter mått i Färger-menyn.
  4. Dra reglaget Intervall åt vänster om du vill slå på alternativet.
  5. Ange ett minsta intervalltal under Intervall > Min och tryck på Retur. Du kan även byta minsta intervalltal genom att ange ett uttryck i uttrycksredigeraren (Expression).
  6. Ange ett maximalt intervalltal under Intervall > Max och tryck på Retur. Du kan även byta maximalt intervalltal genom att ange ett uttryck i uttrycksredigeraren (Expression).

 • Efter uttryck: Färger kan även konfigureras genom att du anger ett uttryck i uttrycksredigeraren (Expression). Färgerna som används ska vara giltiga CSS-färger.

  Gör följande:

  1. Klicka på Utseende > Färger i egenskapspanelen.
  2. Dra reglaget Färger åt vänster om du vill växla alternativet från Auto till Anpassad.
  3. Välj Per uttryck i Färger-menyn. Diagrammet uppdateras.
  4. Ange en färgkodsträng under Uttryck och tryck på Retur. Du kan även byta färg genom att ange ett uttryck i uttrycksredigeraren (Expression).

Om uttrycket är en färgkod ska du avmarkera Uttrycket är en färgkod -rutan (markerad som standard). Du kan sedan byta etikett, välja ett annat färgschema, vända på trattdiagrammets färgordning eller välja ett nytt färgintervall.

Format, formatering

Etiketternas placering och ordning för dimensions- och måttvärden kan visas på olika sätt. Du kan till exempel dölja dimensionsvärdena eller visa dem som värden eller procentandelar.

 • Talformat: Du kan även göra en anpassad formatering av mätvärdet. Olika formatering kan användas på samma värden. Diagrammet uppdateras med den ändrade taltypen.

  Gör följande:

  1. Klicka på Data > Mått i egenskapspanelen klicka på ditt valda mått.
  2. Välj önskat talformat i Talformat-menyn. Diagrammet uppdateras nu.

 • Värdeetiketter: Måttetiketter kan konfigureras på olika sätt. Du kan visa dem som värden eller som procentandelar.

  Gör följande:

  1. Klicka på Utseende > Presentation i egenskapspanelen.
  2. Dra reglaget Värdeetiketter åt vänster om du vill slå av alternativet.
  3. Välj i menyn hur etiketterna ska visas i diagrammet.

 • Dölj dimensionsetikett: Det här alternativet döljer dimensionsetiketten för trattdiagrammet. Om du vill dölja etiketten klickar du på Utseende > Presentation i egenskapspanelen. Dra reglaget Dimensionsetikett åt vänster om du vill slå av alternativet.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar för objektpaket som kommer från Qlik.