QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Dashboard bundle

Dashboard bundle är en uppsättning kontroller som du kan använda för att förbättra navigeringen och urvalet i Qlik Sense-appen. Kontrollerna är valfria. Du behöver inte installera eller aktivera dem för att använda Qlik Sense.

Aktivera Dashboard bundle

Du kan installera Dashboard bundle när du installerar Qlik Sense. Om du behöver justera installationen, se: Ändra på installation av objektpaket (endast på engelska).

Dashboard bundle-kontroller

Instrumentpanelskontroller finns i resurspanelen under Anpassade objekt.

Följande kontroller ingår:

Utfasade kontroller

Observera: De här kontrollerna har ersatts av behållarobjektet. Befintliga förekomster av de här kontrollerna fungerar fortfarande, men det går inte att lägga till nya.
Vi rekommenderar att du ersätter utfasade kontroller med nya behållarobjekt. Mer information finns här: Behållare

Begränsningar

När du använder objekt från ett objektpaket från Qlik finns det några begränsningar jämfört med inbyggda visualiseringar, som stapeldiagram. Mer information finns i Skapa en visualisering med ett anpassat objekt.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?