Ångra och göra om åtgärder

När du är klar med att redigera i arkvyn eller storytelling-vyn kan du ångra eller upprepa dina åtgärder genom att klicka på Undo och Redoeller genom att använda tangentbordsgenvägarna Ctrl + Z och Ctrl + Y.

I arkvyn

När du arbetar i arkvyn rensas åtgärdsloggen om du:

  • Lämnar det ark som du arbetar på.
  • Gör ändringar i resurspanelerna.

I storytelling-vyn

När du arbetar i storytelling-vyn rensas åtgärdsloggen om du:

  • Lämnar storytelling-vyn.
  • Går till uppspelningsläget för storytelling.
  • Gå till arkvyn via genvägsmenyns alternativ Gå till källa.
Varning: Åtgärder som omfattar effekter kommer inte att läggas till i åtgärdsloggen. Om du har lagt till en effekt kommer den inte att tas bort om du klickar på Undo (detta görs från genvägsmenyn för ögonblicksbilden istället).

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?