Verktyg för berättelser

När du arbetar med en berättelse kan du använda ett antal olika verktyg och bibliotek för att få berättelsen att vara övertygande.

Verktyg för berättelser
UI-element Beskrivning
Å Ögonblicksbildsbibliotek med alla de ögonblicksbilder du tagit.
/ Textobjekt med olika textformat (såsom rubrik och citat).
É Formbibliotek med ett antal former (såsom rektanglar, cirklar, linjer och pilar).
Ñ Effektbibliotek med en uppsättning visuella effekter som du kan använda i ögonblicksbilderna.
0 Mediaobjekt med olika typer av media (exempelvis bilder).
4 Arkbibliotek med ark i appen, som kan infogas som realtidsdataark i din berättelse.