Redigera berättelser

När du laddar data i en app analyserar du dem för att få nya insikter. Du kan presentera dina nya insikter i en ny berättelse eller i en redigerad version av en befintlig berättelse. Mer information finns i Hantera data i appen med Datahanteraren och Ladda data med dataimporten.

En berättelses tillstånd och val blir inte uppdaterade vid en uppdatering av data. Det visas alltid de data som fanns vid den tidspunkt ögonblicksbilden togs. Realtidsdataark är dock inte statiska utan påverkas av en dataomladdning.

Du kan ersätta en ögonblicksbild av en visualisering på en sida i ett bildspel genom att gå till visualiseringens källa i appen. Visualiseringen har nu uppdaterade data. Du kan ta en ny ögonblicksbild att använda i berättelsen.

När du tar en ögonblicksbild kan du skapa en anteckning för ögonblicksbilden. Anteckningen hjälper dig att skilja mellan de olika ögonblicksbilderna i bildbiblioteket när du bygger en berättelse. Anteckningen är inte tillgänglig när du spelar upp berättelsen.

Tips: Om du vill behålla den ursprungliga berättelsen kan du göra en kopia av den innan du börjar redigera.
Tips: Du kan exportera berättelsen om du vill presentera den utanför Qlik Sense.