Kopiera berättelser

Du kan skapa kopior av alla berättelser, oavsett om den hör till appen eller som du har skapat den själv. Syftet med att skapa kopior av berättelser är att du sparar tid genom att återanvända innehåll. Dessutom kan du ändra kopian så att den passar dina behov.

En kopia av en berättelse har samma innehåll som originalberättelsen och den är länkad till samma ögonblicksbilder. Den kopierade berättelsen uppdateras inte när originalberättelsen uppdateras. Dubbletter av berättelser visas under Mina berättelser i app-översikten och i berättelsenavigeraren.

Skapa en kopia av en berättelse från app-översikten

Gör följande:

  1. Klicka på Story Mode till vänster för att visa berättelserna i appen.

  2. Tryck länge/högerklicka på en berättelse.

    Snabbmenyn öppnas.

  3. Klicka på Kopiera.

Den nya berättelsen har skapats. Den finns under Mina berättelser.

Tips: Du kan även kopiera en berättelse när du befinner dig i storytelling-vyn, med hjälp av berättelsenavigeraren Story Mode.