Ta bort berättelser

Gör följande:

  1. Klicka på Story Mode för att visa berättelserna från appöversikten.

  2. Tryck länge/högerklicka på den berättelse som du vill ta bort.

    Snabbmenyn öppnas.

  3. Klicka på Ta bort.

  4. Klicka på Ta bort för att bekräfta att du vill ta bort berättelsen.

Berättelsen tas bort från appen.

Tips: Du kan också ta bort en berättelse i berättelsenavigeraren Story Mode.