Lägga till en sida i en berättelse

Du kan utöka din berättelse genom att lägga till en eller flera sidor.

Gör följande:

  1. Från appöversikten eller arkvyn klickar du på Ç för att visa berättelserna.

  2. Klicka på den berättelse där du vill lägga till sidan.

    Berättelsen öppnas i storytelling-vyn. Miniatyrer av sidorna visas i berättelsetidslinjen.

  3. Klicka på P i berättelsens tidslinje.

En ny sida läggs till. Du kan nu lägga till innehåll på sidan, t.ex. ögonblicksbilder.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?