Kortkommandon som används i smartsökning

Observera: Denna beskrivning av kortkommandon förutsätter att du arbetar i Windows. Använd Cmd istället för Ctrl för Mac OS.
Kortkommandon som används i smartsökning
Tangentbordsnavigering Beskrivning
Ctrl+F Öppna smartsökning. Du kan sedan ange värdena eller tecknen som du vill söka efter.
Tabb eller Retur

Lägga till den första föreslagna söksträngen till sökfältet, om inget är markerat.

Ned-/uppil

Flytta mellan sökfältet, listan med förslag på söksträng och sökresultatet.

Flytta mellan raderna i sökresultatet.

Höger/vänster piltangent

Flytta mellan posterna i listan med förslag på söksträngar.

Tabb

Lägga till den markerade posten från listan med förslag på söksträngar i sökfältet.

Retur

Välja något i det markerade sökresultatet.

Välja något från listan med förslag på söksträngar.

Esc

Rensa sökfältet.

Stäng smartsökningen (om sökfältet är tomt).

Ctrl+F Stänga smartsökning.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?