QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Funktioner och satser som inte rekommenderas i Qlik Sense

De flesta funktioner och satser som kan användas i QlikView-laddningsskript och diagramuttryck stöds även i Qlik Sense, men en del av dem rekommenderas inte för användning i Qlik Sense. De finns även funktioner och satser tillgängliga i tidigare versioner av Qlik Sense som har fasats ut.

Av kompatibilitetsskäl kommer de fortfarande att fungera som avsett, men man bör uppdatera koden i enlighet med rekommendationerna i det här avsnittet, eftersom de kan komma att tas bort i framtida versioner.

Skriptsatser som inte rekommenderas i Qlik Sense

I den här listan beskrivs skriptsatser som inte rekommenderas för användning i Qlik Sense.

Sats Rekommendation
Command Använd SQL i stället.
CustomConnect Använd Custom Connect i stället.

Skriptsatsparametrar som inte rekommenderas i Qlik Sense

I den här listan beskrivs skriptsatsparametrar som inte rekommenderas för användning i Qlik Sense.

Sats Parametrar
Buffer

Använd Incremental i stället för:

 • Inc (rekommenderas ej)
 • Incr (rekommenderas ej)
LOAD

Följande parameternyckelord genereras av QlikView-filomvandlingsguider. Funktionerna behålls när data laddas in igen, men Qlik Sense tillhandahåller inte vägledning/guider för att generera satsen med dessa parametrar:

 • Bottom
 • Cellvalue
 • Col
 • Colmatch
 • Colsplit
 • Colxtr
 • Compound
 • Contain
 • Equal
 • Every
 • Expand
 • Filters
 • Intarray
 • Interpret
 • Length
 • Longer
 • Numerical
 • Pos
 • Remove
 • Rotate
 • Row
 • Rowcnd
 • Shorter
 • Start
 • Strcnd
 • Top
 • Transpose
 • Unwrap
 • XML: XMLSAX and Pattern is Path

Funktioner som inte rekommenderas i Qlik Sense

I den här listan beskrivs skriptsatser och diagramfunktioner som inte rekommenderas för användning i Qlik Sense.

Funktion Rekommendation

NumAvg

NumCount

NumMax

NumMin

NumSum

Använd Range-funktioner i stället.

Intervallfunktioner

QliktechBlue

QliktechGray

Använd andra färgfunktioner i stället. QliktechBlue() kan ersättas med RGB(8, 18, 90) och QliktechGray kan ersättas med RGB(158, 148, 137) för att få samma färger.

Färgfunktioner

QlikViewVersion

Använd EngineVersion i stället.

EngineVersion - skript- och diagramfunktion

ProductVersion

Använd EngineVersion i stället.

EngineVersion - skript- och diagramfunktion

QVUser  
Year2Date Använd YearToDate i stället.
Vrank Använd Rank i stället.
WildMatch5 Använd WildMatch i stället.

Kvalificeraren ALL

I QlikView kan kvalificeraren ALL förekomma framför ett uttryck. Detta motsvaras av att använda {1} TOTAL. I ett sådant fall görs beräkningen över alla värden i fältet i dokumentet. Diagramdimensioner och aktuella urval beaktas inte. Samma värde returneras alltid oavsett det logiska tillståndet i dokumentet. Om kvalificeraren ALL används kommer ett set-uttryck inte att kunna användas eftersom kvalificeraren ALL i sig själv definierar ett set. För att kunna erbjuda bakåtkompatibilitet kommer kvalificeraren ALL fortfarande att fungera i denna Qlik Sense-version. Det är möjligt att den kommer att tas bort i framtida versioner.

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?