QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Funktioner i skript och diagramuttryck

I det här avsnittet beskrivs funktioner som kan användas i Qlik Sense-dataladdningsskript och -diagramuttryck för att omvandla och aggregera data.

Många funktioner kan användas på samma sätt både i dataladdningsskript och diagramuttryck, men det finns ett antal undantag:

  • Vissa funktioner kan endast användas i dataladdningsskript. Dessa markeras med – skriptfunktion.
  • Vissa funktioner kan endast användas i diagramuttryck. Dessa markeras med – diagramfunktion.
  • Vissa funktioner kan användas i både dataladdningsskript och diagramuttryck, men med olikheter i parametrar och användning. Dessa beskrivs i separata avsnitt markerade med – skriptfunktion eller – diagramfunktion.

Analytiska kopplingar för komplement på serversidan (SSE)

Funktioner som aktiveras genom analytiska kopplingar visas bara om du har konfigurerat de analytiska kopplingarna och Qlik Sense har startats. Du konfigurerar de analytiska kopplingarna i QMC, se Skapa en analytisk koppling (endast på engelska).

I Qlik Sense Desktop konfigurerar du de analytiska kopplingarna genom att redigera filen Settings.ini, se Konfigurera analytiska anslutningar i Qlik Sense Desktop

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?