QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Trigonometriska och hyperboliska funktioner

Den här delen beskriver funktioner för att utföra trigonometriska och hyperboliska operationer. I alla funktionerna är argumenten uttryck som resulterar i vinklar mätta i radianer, där x ska tolkas som ett verkligt tal.

Alla vinklar mäts i radianer.

Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Examples:  

Följande skript laddar exempeldata och laddar sedan en tabell som innehåller de beräknade trigonometriska och hyperboliska operationerna för värdena.

SampleData: LOAD * Inline [Value -1 0 1]; Results: Load *, cos(Value), acos(Value), sin(Value), asin(Value), tan(Value), atan(Value), atan2(Value, Value), cosh(Value), sinh(Value), tanh(Value) RESIDENT SampleData; Drop Table SampleData;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?