QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Strängfunktioner

Den här delen beskriver funktioner för att hantera och modifiera strängar. I funktionerna nedan är parametrarna uttryck där s ska tolkas som en sträng.

Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och i diagramuttryck, utom Evaluate som endast kan användas i dataladdningsskriptet.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?