QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

TextBetween - skript- och diagramfunktion

TextBetween() returnerar texten i indatasträngen som finns mellan de tecken som definierats som avgränsare.

Syntax:  

TextBetween(text, delimiter1, delimiter2[, n])

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
delimiter1 Anger det första avgränsartecknet (eller strängen) som ska sökas efter i text.
delimiter2 Anger det andra avgränsartecknet (eller strängen) som ska sökas efter i text.
n Definierar vilken förekomst av avgränsarparet som ska sökas emellan. Till exempel returnerar värdet 2 tecknen mellan den andra förekomsten av avgränsare1 och den andra förekomsten av avgränsare2.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?