QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Hash128 - skript- och diagramfunktion

Hash128() returnerar en 128-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena. Resulterar i en 22-teckensträng.

Syntax:  

Hash128(expr{, expression})

Return data type: sträng

Example:  

Hash128 ( 'abc', 'xyz', '123' )

Hash128 ( Region, Year, Month )

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?