STEYX - skriptfunktion

STEYX() returnerar det aggregerade standardfelet hos det predikterade y-värdet för varje x-värde i regressionen för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats.

Syntax:  

STEYX (y_value, x_value)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
y_value Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

Exempel Resultat

Trend:

Load *, 1 as Grp;

LOAD * inline [

Month|KnownY|KnownX

Jan|2|6

Feb|3|5

Mar|9|11

Apr|6|7

May|8|5

Jun|7|4

Jul|5|5

Aug|10|8

Sep|9|10

Oct|12|14

Nov|15|17

Dec|14|16

] (delimiter is '|');

 

STEYX1:

LOAD Grp,

STEYX(KnownY, KnownX) as MySTEYX

Resident Trend Group By Grp;

I en tabell med storleken MySTEYX är resultatet i beräkningen STEYX() i dataladdningsskriptet 2.0714764.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?