Sterr - skriptfunktion

Sterr() returnerar det aggregerade standardfelet (stdev/sqrt(n)) för en serie värden, representerade av uttryck över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats.

Syntax:  

Sterr ([distinct] expr)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

Exempel Resultat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Sterr1:

LOAD Type,

Sterr(Value) as MySterr

Resident Table1 Group By Type;

I en tabell med dimensionerna Type och MySterr blir resultaten av Sterr()-beräkningen i dataladdningsskriptet:

Type MySterr

Comparison 3.2674431

Observation 2.7968733

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?