Kurtosis - skriptfunktion

Kurtosis() returnerar graden av kurtosis av data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

Kurtosis([distinct ] expr )

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

Exempel Resultat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Kurtosis1:

LOAD Type,

Kurtosis(Value) as MyKurtosis1,

Kurtosis(DISTINCT Value) as MyKurtosis2

Resident Table1 Group By Type;

 

I en tabell med dimensionerna Type, MyKurtosis1 och MyKurtosis2 blir resultaten av Kurtosis()-beräkningarna i dataladdningsskriptet:

Type MyKurtosis1 MyKurtosis2

Comparison -1.1612957 -1.4982366

Observation -1.1148768 -0.93540144

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?