Comment table

Gör det möjligt att visa tabellkommentarerna (metadata) från databaser eller kalkylblad.

Tabellnamn som inte finns i appen ignoreras. Om flera förekomster av ett tabellnamn hittas används det senaste värdet. Nyckelordet kan användas för att läsa kommentarer från en datakälla.

Syntax:  

comment [tables] tablelist using mapname

comment [table] tablename with comment

Arguments:  

Argument Beskrivning
tablelist (table{,table})
mapname Namnet på en mappningstabell som tidigare lästs in via en LOAD- eller SELECT-sats för mappning.
tablename Namnet på den tabell som ska kommenteras.
comment Den kommentar som ska läggas till i tabellen.

Example 1:  

Commentmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Main,This is the fact table

Currencies, Currency helper table

];

comment tables using Commentmap;

Example 2:  

comment table Main with 'Main fact table';

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?