Star

Den textsträng som används för att representera den totala uppsättningen av alla värden i ett fält i databasen kan ställas in med hjälp av star-satsen. Den påverkar efterföljande LOAD- och SELECT-satser.

Syntax:  

Star is[ string ]

Arguments:  

Argument Beskrivning
string

En godtycklig text. Observera att strängen måste sättas inom citationstecken om den innehåller blanktecken.

Om ingenting anges, antas star is;, dvs. stjärnsymbolen måste specificeras explicit för att vara tillgänglig. Definitionen används fram tills en ny star-sats skapas.

Om section access används bör inte Star is-satsen användas i datadelen av skriptet (under Section Application). Däremot kan stjärntecknet användas i de skyddade fälten i Section Access-delen av skriptet. I så fall behöver du inte använda den explicita Star is-satsen eftersom denna alltid är implicit i section access.

Begränsningar

 • Du kan inte använda stjärntecknet i nyckelfält, dvs. fält som länkar tabeller.
 • Du kan inte använda stjärntecknet i några fält som påverkas av Unqualify-satsen eftersom detta kan påverka fält som länkar tabeller.
 • Du kan inte använda stjärntecknet i icke-logiska tabeller, till exempel tabeller av typerna info-load eller mapping-load.
 • När stjärntecknet används i ett reduceringsfält (ett fält som länkar till data) i section access representerar det värdena som listas i detta fält i section access. Det representerar inte andra värden som kan ingå i data, men som inte är listade i section access.
 • Du kan inte använda stjärntecknet med fält som påverkas av någon typ av datareduktion utanför Section Access-området.

Exempel

I exemplet nedan finns ett utdrag av ett dataladdningsskript med section access.

Star is *;

 

Section Access;

LOAD * INLINE [

ACCESS, USERID, OMIT

ADMIN, ADMIN,

USER, USER1, SALES

USER, USER2, WAREHOUSE

USER, USER3, EMPLOYEES

USER, USER4, SALES

USER, USER4, WAREHOUSE

USER, USER5, *

];

 

Section Application;

LOAD * INLINE [

SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS

1, 2, 3, 4

];

 

Följande gäller:

 • Star -tecknet är *.
 • Användaren USER1 kan inte se fältet SALES.
 • Användaren USER2 kan inte se fältet WAREHOUSE .
 • Användaren USER3 kan inte se fältet EMPLOYEES.
 • Användaren USER4 läggs till två gånger i lösningen för att UTESLUTA två fält för den här användaren, SALES och WAREHOUSE.
 • USER5 har en ”*” tillagd, vilket innebär att samtliga listade fält under UTESLUT är otillgängliga. Stjärntecknet * motsvarar alla listade värden, inte alla värden i fältet. Det betyder att användaren USER5 inte kan se fälten SALES, WAREHOUSE eller EMPLOYEES men däremot kan se fältet ORDERS.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?