Set

Satsen set används för att definiera skriptvariabler. Dessa kan användas för att ersätta strängar, sökvägar, drivrutiner med mera.

Syntax:  

Set variablename=string

Example 1:  

Set FileToUse=Data1.csv;

Example 2:  

Set Constant="My string";

Example 3:  

Set BudgetYear=2012;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?