FlushLog

Satsen FlushLog tvingar Qlik Sense att skriva innehållet i skriptbufferten till skriptets loggfil.

Syntax:  

FlushLog

 

Innehållet i bufferten skrivs till loggfilen. Detta kommando kan vara användbart för felsökning eftersom du får data som annars hade kunnat gå förlorade när en skriptexekvering inte lyckas.

Example:  

FlushLog;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?