QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Directory

Directory-satsen anger i vilken katalog datafilerna ska sökas i följande LOAD-satser tills en ny Directory-sats anges.

Syntax:  

Directory[path]

 

Om Directory-satsen används utan någon path eller utelämnas kommer Qlik Sense att leta i Qlik Sense-arbetskatalogen.

Arbetskatalog

Arguments:  

Argument Beskrivning
path

En text som kan tolkas som sökvägen till qvf-filen.

Sökvägen är sökvägen till filen, antingen:

  • absolut

    Example: c:\data\

  • relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog.

    Example: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

    Example: http://www.qlik.com

Examples:  

Directory lib://Data/; 

Directory c:\userfiles\data;

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?