Concatenate

Om man vill konkatenera två tabeller som inte har samma fältuppsättning, kan man utföra en tvingad konkatenering med hjälp av Concatenate-prefixet. Denna sats åstadkommer en tvingad konkatenering med en befintlig namngiven tabell eller med den senast skapade logiska tabellen.

Syntax:  

Concatenate[ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )

 

Konkatenering är i princip samma sak som SQL UNION-satsen, men det finns två skillnader:

  • Concatenate-prefixet kan användas oavsett om tabellerna har identiska fältnamn eller ej.
  • Identiska poster tas inte bort med Concatenate-prefixet.

Arguments:  

Argument Beskrivning
tablename Namnet på den befintliga tabellen.

Example:  

Concatenate LOAD * From file2.csv;

Concatenate SELECT * From table3;

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Concatenate (tab1) LOAD * From file3.csv;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?