Generic

generic-prefixet används för uppackning och laddning av generiska databaser.

Syntax:  

Generic( loadstatement | selectstatement )

 

Tabeller som laddas med generic-satsen konkateneras inte automatiskt.

Examples:  

Generic LOAD * from abc.csv;

Generic SQL SELECT * from table1;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?