RangeXIRR - skriptfunktion

RangeXIRR() returnerar internräntan för ett schema av kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiska. För att beräkna intern avkastningsgrad för en serie periodiska kassaflöden används RangeIRR-funktionen.

Syntax:  

RangeXIRR(value, date{, value, date})

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Ett kassaflöde eller en serie kassaflöden som motsvarar ett schema över betalningsdatum. Värdeserien måste innehålla minst ett negativt och ett positivt värde.
date Ett betalningsdatum eller ett schema över betalningsdatum som motsvarar kassaflödesbetalningar.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Exempel Resultat

RangeXIRR(-2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

Returnerar 0,1532

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?