Strängoperatorer

Det finns två textsträngsoperatorer. Den ena använder sig av operandernas textsträngsvärden och resulterar i en textsträng. Den andra jämför operanderna och returnerar ett booleskt värde som markerar matchning.

& Konkatenering av strängar. Operationen resulterar i en textsträng som består av de två operandernas textsträngar, den ena efter den andra.
 

Example:  

'abc' & 'xyz' returnerar "abcxyz"
like Jämför strängar med jokertecken. Åtgärden returnerar ett booleskt True (-1) om strängen som föregår operatorn matchas av strängen som följer efter operatorn. Den andra strängen kan innehålla jokertecknen * (valfritt antal av godtyckliga tecken) eller ? (ett godtyckligt tecken).
 

Example:  

'abc' like 'a*' returnerar True (-1)

'abcd' like 'a?c*' returnerar True (-1)

'abc' like 'a??bc' returnerar False (0)

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?