QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Logiska operatorer

Alla logiska operatorer tolkar operanderna logiskt och returnerar True (-1) eller False (0) som resultat.

not Logisk motsats. En av de få unära operatorerna. Operationen returnerar operandens logiska motsats.
and Logiskt och. Operationen returnerar operandernas logiska och.
or Logiskt eller. Operationen returnerar operandernas logiska eller.
Xor Logiskt exklusivt eller. Operationen returnerar operandernas logiska exklusiva eller. Detta liknar logiskt eller, men med den skillnaden att resultatet är False om båda operanderna är True.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?