DayNames

Formatet som definieras ersätter operativsystemets format för veckodagsnamn (regionala inställningar).

Syntax:  

DayNames

Example:  

Set DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?