QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Logiska funktioner

Den här delen beskriver funktioner som hanterar logiska operationer. Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Observera: Både IsNum och IsText returnerar 0 om uttrycket är NULL.

Example:  

I det följande exemplet laddas en inline-tabell med blandade textvärden och numeriska värden, och två fält läggs till för att kontrollera om värdet är ett numeriskt värde eller ett textvärde.

Load *, IsNum(Value), IsText(Value) Inline [ Value 23 Green Blue 12 33Red];
 

Den resulterande tabellen ser ut så här:

Value IsNum(Value) IsText(Value)
23 -1 0
Green 0 -1
Blue 0 -1
12 -1 0
33Red 0 -1

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?