Num#

- skript- och diagramfunktion

Num#() omvandlar en textsträng till ett numeriskt värde i det talformat som är inställt i dataladdningsskriptet eller operativsystemet. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.

Syntax:  

Num#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Return data type: dual

Arguments:   

Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format Sträng som beskriver hur den resulterande datumsträngen ska formateras. Om denna utelämnas används det talformat som har definierats i operativsystemet.
dec_sep Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används värdet för DecimalSep som angetts i dataladdningsskriptet.
thou_sep Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används värdet för ThousandSep som angetts i dataladdningsskriptet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?