Peek - skriptfunktion

Peek() hittar värdet av ett fält i en tabell för en rad som redan har laddats eller som finns i internminnet. Radnumret kan anges, liksom tabellen.

Syntax:  

Peek(

field_name

[, row_no[, table_name ] ])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket returvärdet krävs.Inmatat värde måste anges som en sträng (t ex en litteral inom citationstecken).
row_no

Den rad i tabellen som anger det fält som krävs. Kan vara ett uttryck, men måste lösas till ett heltal. 0 anger första posten, 1 andra posten o.s.v. Negativa tal markerar ordningen från slutet av tabellen. -1 anger den senaste lästa posten.

Om ingen row angivits, antas -1.

table_name En tabelletikett utan avslutande kolon. Om inget table_name har angetts antas den aktuella tabellen. Om det används utanför LOAD-satsen, eller refererar till en annan tabell, måste tabellnamnet table_name anges.

Limitations:  

För den första posten i en intern tabell kommer funktionen att returnera NULL.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?