QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Geospatiala funktioner

De här funktionerna används för att hantera geospatiala data i kartvisualiseringar. Qlik Sense följer GeoJSON-specifikationer för geospatiala data och stöder följande:

  • Punkt
  • Linjesträng
  • Polygon
  • Multipolygon

För mer information om GeoJSON-specifikationer, se:

Kartor

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Det finns två kategorier av geospatiala funktioner: aggregering och icke-aggregering.

Aggregeringsfunktioner tar en geometriuppsättning (områdspunkter) som indata och returnerar en enhetlig geometri. Till exempel kan flera områden slås ihop och en enda gräns för det aggregerade området kan ritas ut på kartan.

Icke-aggregerande funktioner tar en enda geometri och returnerar en geometri. Till exempel för funktionen GeoGetPolygonCenter(), om gränsgeometrin för ett område används som indata så returneras punktgeometri (longitud och latitud) för mitten av det området.

Följande är aggregeringsfunktioner:


Följande är icke-aggregerande funktioner:

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?