QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

GeoGetBoundingBox - skript- och diagramfunktion

GeoGetBoundingBox() används i skript- och diagramuttryck för att beräkna den minsta geospatiala omskrivande rektangeln som innehåller alla koordinaterna i en geometri.

En geospatial ormskrivande rektangel, som skapats av funktionen GeoBoundingBox(), visas som en lista med fyra värden: vänster, höger, överst, nederst.

Syntax:  

GeoGetBoundingBox(field_name)

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.
Tips: Använd inte satsen Group by i Skriptredigeraren med denna och andra icke-aggregerade geospatiala funktioner, eftersom detta kommer att leda till ett fel vid laddning.

GeoBoundingBox - skript- och diagramfunktion

Läs in egen kartdata

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?