Time - skript- och diagramfunktion

Time() formaterar ett uttryck som ett tidsvärde, i det tidsformat som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

Syntax:  

Time(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
number Talet som ska formateras.
format Sträng som beskriver hur den resulterande tidsträngen ska formateras. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?