QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Finansiella funktioner

Finansiella funktioner kan användas i dataladdningsskriptet och diagramuttryck för att beräkna betalningar och räntesatser.

I alla parametrar betecknar negativa tal pengar som man betalar ut. Positiva tal betecknar pengar som erhålls.

I listan visas de parametrar som används i de finansiella funktionerna (förutom dem som börjar med range-).

Observera: För alla finansiella funktioner är det mycket viktigt att vara konsekvent vid angivande av enheter för rate och nper. Om man gör en månatlig avbetalning på ett femårigt lån med en årlig räntesats på 6%, bör man använda 0.005 (6%/12) för rate och 60 (5*12) för nper. Om man gör en årlig avbetalning på samma lån, bör man använda 6% för rate och 5 för nper.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?