QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

yearstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar en tidsmarkör som motsvarar starten av den första dagen i det år som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

YearStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det år som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?