QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

today - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar aktuellt datum från systemklockan.

Syntax:  

today([ timer_mode])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
timer_mode

Kan ha följande värden:

0 (dagen för senast avslutade dataladdning)
1 (dagen för funktionsanrop)
2 (dagen då appen öppnades)

Observera: Om du använder funktionen i ett dataladdningsskript, resulterar timer_mode=0 i dagen för senast slutförda dataladdning, medan timer_mode=1 visar dagen för den aktuella dataladdningen.

Examples and results:  

Exempel Resultat

Today( 0)

Returnerar dagen i den senaste slutförda dataladdningen.

Today( 1)

När den används i ett visualiseringsuttryck, returnerar detta dagen för funktionsanropet.

Vid användning i ett dataladdningsskript, returneras den dag då den aktuella dataladdningen började.

Today( 2)

Returnerar dagen då appen öppnades.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?