setdateyearmonth - skript- och diagramfunktion

Den här funktionen tar som indata en timestamp, en month och ett year och uppdaterar timestamp med det year och den month som har angetts i indata. .

Syntax:  

SetDateYearMonth (timestamp, year, month)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
timestamp En tidsangivelse i standard-Qlik Sense-format (ofta endast ett datum).
year Ett fyrsiffrigt årtal.
month En en- eller tvåsiffrig månad.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?