now - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar en tidsmarkör för aktuell tid från systemklockan. Standardvärdet är 1.

Syntax:  

now([ timer_mode])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
timer_mode

Kan ha följande värden:

0 (tiden för senast avslutade dataladdning)
1 (tiden för funktionsanrop)
2 (tiden då appen öppnades)

Observera: Om du använder funktionen i ett dataladdningsskript, resulterar timer_mode=0 i tiden för senast slutförda dataladdning, medan timer_mode=1 visar tiden för funktionsanropet i den aktuella dataladdningen.

Examples and results:  

Exempel Resultat

now( 0)

Returnerar den tidpunkt då den sista dataläsningen slutfördes.

now( 1)

  • När den används i ett visualiseringsuttryck, returnerar detta tidpunkten för funktionsanropet.
  • Vid användning i ett dataladdningsskript, returnerar detta tidpunkten för funktionsanropet i den aktuella dataladdningen.

now( 2)

Returnerar tiden då appen öppnades.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?