QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

month - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett dualt värde: månadsnamnet som det är definierat i miljövariabeln MonthNames och ett heltal mellan 1 och 12. Månaden beräknas utifrån datumtolkningen av uttrycket, enligt standardtalformatet.

Syntax:  

month(expression)

 

Return data type: dual

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?