QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

lastworkdate - skript- och diagramfunktion

Funktionen lastworkdate returnerar det tidigaste slutdatumet för att uppnå no_of_workdays (måndag-fredag) med början vid start_date med hänsyn till alla eventuella holiday. start_date och holiday ska vara giltiga datum eller tidsmarkörer. 

Syntax:  

lastworkdate(start_date, no_of_workdays {, holiday})

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
start_date Startdatum som ska utvärderas.
no_of_workdays Antalet arbetsdagar som ska uppnås.
holiday

Ledighetsperioder som ska undantas från arbetsdagar. En ledighetsperiod anges som ett startdatum och ett slutdatum, avgränsade med kommatecken.

Example: '25/12/2013', '26/12/2013'

Du kan ange fler än en ledighetsperiod, avgränsade med kommatecken.

Example: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?