QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Datum- och tidsfunktioner

Datum- och tidsfunktionerna i Qlik Sense används för att konvertera datum- och tidsvärden. Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Funktionerna bygger på ett serienummer för datum och tid som motsvarar antalet dagar sedan den 30 december 1899. Heltalet motsvarar dagen och fraktionen motsvarar tiden på dagen.

Qlik Sense använder parameterns numeriska värde, så ett tal är giltigt som parameter även när det inte är formaterat som ett datum eller en tidspunkt. Om parametern inte motsvarar ett numeriskt värde, exempelvis eftersom den är en sträng, försöker Qlik Sense tolka strängen enligt datum- och tidsmiljövariablerna.

Om du använder ett tidformat i parametern som inte motsvarar operativsystemets inställningar, kan Qlik Sense inte göra en korrekt tolkning. För att lösa detta kan du antingen ändra inställningarna eller använda en tolkningsfunktion.

I exemplen för varje funktion antas standardformaten för tid och datum hh:mm:ss och YYYY-MM-DD (ISO 8601).

Observera:

Qlik Sense ignorerar alla parametrar för sommartid när en tidsmarkör bearbetas med en datum- eller tidsfunktion, såvida inte datum- eller tidsfunktionen innehåller en geografisk position.

Exempelvis skulle ConvertToLocalTime( filetime('Time.qvd'), 'Paris') använda parametrar för sommartid, medan ConvertToLocalTime(filetime('Time.qvd'), 'GMT-01:00') inte skulle använda parametrar för sommartid.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Tidsuttryck

Tidsmarkörer

Make

Övriga datumfunktioner

Tidszoner

Ange tid

In...

Start... end

 

Dagsnumrering

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?