Ta bort berättelser från en apps grundberättelser

Du kan ta bort grundberättelser från din app, både de som ursprungligen funnits i appen och de som godkänts för att tas med i grundberättelserna. När du tar bort en grundberättelse flyttas den till appens avsnitt Publicerat av mig om du publicerat berättelsen eller avsnittet Forum om den publicerats av en annan användare. Om berättelsen tillhörde en annan användare blir de åter ägare. En berättelse som tas bort från grundberättelserna ingår inte om appen kopieras eller exporteras.

Gör följande:

  • Högerklicka på ett grundberättelse i din app och välj Godkänn inte.

Berättelsen flyttas till avsnittet Publicerat av mig eller avsnittet Forum.

Tips: Du kan även ta bort en berättelse i arkvyn genom att klicka på ¨ och välja Godkänn inte, eller genom att trycka länge/högerklicka på en berättelse i berättelsenavigeraren.